lidové bajky


O ztraceném koni

Vietnamská bajka

Byl starý muž, který žil na hranici barbarského území. Ztratil se mu kůň. Když přišli sousedé, aby ho politovali v neštěstí, stařec pravil: "A co když to bylo vlastně štěstí?" Za několik měsíců se ztracená kobylka vrátila a s ní přiběhl skvělý barbarský hřebec. Sousedé starému muži blahopřáli. "Možná, že je to veliké neštěstí," řekl. Za několik dnů spadl jeho syn s barbarského hřebce a zlomil si nohu. Když lidé přišli, aby ho utěšili, pravil stařec: "A co když je v tom neštěstí skryto veliké štěstí?" Za rok vpadli do země barbaři a odvedli k vojsku všechny mladé lidi kromě jeho syna, který byl mrzák. Lidé mu gratulovali k takovému štěstí. "A co když je to vlastně nesmírné neštěstí?" Atd. Až do smrti.


Jan Skácel
Ohníček, ročník XIX, číslo 13