TOR A°GE BRINGSVAERD

-> Kruci. Už zase snížili -> výšku stropu. Nesmím si zapomenout koupit nové -> nákoleníky

Jen zřídkakdy se najde někdo, kdo čte naučný slovník od A do Z. Ani naučná povídka by se tak neměla číst. Vyberte si raději libovolné heslo a projděte se povídkou křížem krážem. Začít můžete odkudkoli. O postupu rozhoduje sám čtenář. Odkazy jsou označeny šipkou (->). Vyberete-li si např. heslo Myši a v něm naleznete šipku před termínem -> rozmnožovací předpisy, znamená to, že pod tímto záhlavím možná najdete zajímavou informaci. Začněte tedy, kde máte chuť, sledujte šipky podle volného výběru, vracejte se nebo nevracejte, sledujte jednu myšlenku nebo myšlenek několik - dělejte si prostě co chcete! Povídka se dá číst vícekrát a mnoha způsoby. Stačí, když si vyberete jiný výchozí bod a jinou myšlenku. Příjemnou zábavu!

A

A První písmeno abecedy. Než člověk řekne A, měl by vědět, oč jde. Přečtěte si důkladně předmluvu.

A-LIDÉ Dopolední lidé. (-> rytmus)

APOLITICKÝ Správný postoj k veškerému dění.

ASANACE Já se asanace nebojím. Mám strach jen z bolesti. "Nic neucítíš," tvrdí Siko. (-> zdvíhací den) "Ty nové plamenomety to zmáknou za deset vteřin. Je to, jako když sfoukneš svíčku" Snad: Nikdy jsem neviděl, jak někoho asanují. Myslím ve skutečnosti. Televize to ukazuje vždycky z dálky. A já se na přenosy už nedívám. Stejně je to pokaždé stejné. Kromě toho nesázím (-> sazka), takže z toho ani nic nemám. "Neboj," říká Siko. "je tu jen jedno promile šance, že se to stane zrovna nám." Člověk si zvykne na všecko. Kromě toho je asanace nezbytná. Jak by se to jinak dalo zařídit? (-> myši)

ASANAČNÍ STROJ -> asanace. (Viz též -> sazka.)

AURÁNI Nepovolená církev. A. jsou tajní -> kejklalové a čekají na příchod nového světa, v němž si každý bude smět chodit, kam bude chtít. (-> droga samoty) Učení A. je v příkrém protikladu k učení -> králíků.

B

B-LIDÉ Noční lidé. (-> rytmus)

BOTY Dopravní prostředek s -> krokoměrem. (-> obuvník a -> kroková kontrola)

BRÝLE -> ochranné prostředky.

BURŽOUSTSKÝ -> měšťácký.

C

CARLTON (66 - ) Skladatel. Jeho nejznámějším dílem je opera -> Jó, to byla náramná (->) zácpa.

CESTA Vzdálenost, kterou musíme překonat mezi domovem a pracovištěm. (-> chodec) Tyto kroky jsou bezplatné a při -> krokové kontrole se odečítají.

C-LIDÉ Odpolední lidé. (-> rytmus)

D

DOBA PÁŘENÍ Čtrnáct dní, počítáno od první soboty následující po vlastním -> svatebním dnu. Vyjímky je možno povolit jen ve zvláštních případech.

DOPRAVA (spr. nákladová doprava) Veškerá d. probíhá vzduchem nebo sítí starého -> metra. To umožnilo vrátit ulice vrátit chodcům. (-> chodec)

DOPRAVNÍ ZÁCPA -> zácpa.

DROGA SAMOTY Legální omamný prostředek, který vytváří iluzi prostoru. -> Aurány používaná při bohoslužbách. Objevena chemikem -> Zakarisem [14 - 42].

E

EKONOMIE -> protein.

F

FIXLOVAT Lid. ovlivňovat -> krokoměr (Viz též -> obuvník.)

FORMULÁŘ Objednací lístek na -> ochranné prostředky (Viz též -> kancelář)

G

GARÁŽE -> parkovací garáže.

GENIÁLNÍ ŘEŠENÍ -> Jó, to byla náramná (->) zácpa.

H

HOLÍNKY -> boty.

CH

CHODEC Pěšák. (-> omezení rychlosti, -> parkovací předpisy a -> cesta)

I

INSPEKCE "A tady je, jak vidím, všechno v pořádku," řekl inspektor. "Stůl, židle a postel." (-> nábytek) Zatřásl jimi. "Řádně přišroubované. Tak to má být." Zasalutoval a vysoukal se ven. (Viz též -> svatební den.)

J

JÍDELNA -> stoják a -> průchoďák.

JÓ, TO BYLA NÁRAMNÁ -> ZÁCPA ANEB GENIÁLNÍ ŘEŠENÍ. Komická opera o pěti dějstvich od -> Carltona. Opera pojednává o geniálnim vynálezci, který vyřeší problém přelidnění pomocí zmenšovacího spreje. Lidstvo se přesprejuje, všichni se zmenší, a tím vznikne spousta místa (zároveň není třeba tolik potravin). Jako repliku na tuto operu napsala známá spisovatelka -> Ylla povídku -> Odchod se ctí.

K

KANCELÁŘ Vyřizuji objednávky -> ochranných prostředků, podané na patřičných -> formulářích. Prodáváme -> klapky na uši, -> nákoleníky -> ucpávky do nosů, -> ústní roušky, -> brýle, -> nábřišníky, -> náprstníky atd. Přímý prodej vlastně neprovádíme, ale pokud ke mně někdo do k. zabloudí, nemám to srdce ho vyhodit. Včera za mnou přišla mladá dáma a chtěla se podívat na nábřišníky. Vzal jsem ji do skladu a ona tam přes půl hodiny váhala mezi velikostí šestačtyřicet a sedmačtyřicet. Když se konečně rozhodla, pochopitelně, že chtěla černý - přestože jsou dvakrát dražší než bílé (a navic leží až na nejvyšším regáIu). "Myslite, že mi sluší?" zeptala se mě. "Velice -> měšťácky v něm vypadáte, paní," ujistil jsem ji. "Nesmírně měšťácky."

KEJKLALOVÉ (spr. komíhalové) Chodci ignorující -> pravidla chodeckého provozu, komíhající rukou v ramenním kloubu místo v loketním.

KLAPKY NA UŠI -> ochranný prostředek na ochranu ušních? bubínků. Smí se uživat pouze v domácnosti.

KLAUSTROFOBIE Synonymum pro adaptační potíže, zvlášť rozšířené u dětí a mládeže. (-> Zakaris)

KOMÍHALOVÉ -> kejklalové.

KRÁLÍCI Ilegální církev. Je v příkrém protikladu k -> auránům. "Kdybychom měli užívat prezervativy, Bůh by nás s nimi už stvořil," tvrdi k. (Viz též -> Králičí planeta.).

KRÁLIČÍ PLANETA Známá pohádka. Začíná takto: "Byla jednou jedna planeta, kde se lidé rozmnožovali jako -> králíci. A končí slovy: "A proto museli celý svět přestavět na dvoupodlažní." (Viz též -> myši.)

KROKOMĚR Přístroj na sčítání kroků. (-> kroková kontrola a -> obuvník)

KROKOVÁ KONTROLA -> obuvník. Všechny -> boty se kontrolují jednou za čtvrtletí. Jakmile krokoměr vykazuje v průměru víc než dvacet tisíc kroků denně, vybírá se poplatek. Poplatek je celý určen na vybudováni sítě místních k. k. Rozšířená síť k. k. ušetři veřejnosti zbytečné kroky - je to důležitá součást nové sociální politiky vlády.

KRUCI Nejobvyklejší zaklení. Např. "Kruci, už zase snížili -> výšku stropu. Nesmím si zapomenout koupit nové -> nákoleníky"

L

LÉKAŘ Jedinec, který se ilegálním, rouhačským počínáním snaží zvýšit Bohem předurčený -> věk.

LESTER Mystická postava spasitele ve starých listinách. L. může cestovat jak časem, tak prostorem. Dodnes existuji malé ilegální obce (-> auráni), které ho vyznávají. Čteme-li jméno odzadu, dostaneme retsel. Věřící toto spojují m. j. s německým slovem Ratsel, záhada. Jednoho dne se L. podle učeni auránů vrátí. Bude soudit živé i mrtvé - a stvoří dostatek místa. Většina auránů trpí -> klaustrofobií.

M

MASÁŽNÍ AUTOMAT Existují dva typy: a) na unavené nohy; b) na sexuální vybití. M. a. se většinou vyskytuji ve spojení s -> parkovacími automaty.

MĚŠŤÁCKÝ Výraz pochvaly a uznání, též buržoustský. Např. "Ty máš na sobě ale děsně m. šaty," nebo: "Dneska máš ale m. vlasy, drahoušku," nebo "Vy jste si koupili skutečně m. -> nábytek, prostě nádhera." (Viz též -> apolitický.)

METRO dříve užíváno k dopravě cestujících, nyní pouze k dopravě zboží (-> doprava).
  Dopoledne (-> rytmus) jsem měl zvláštní sen. Zdálo se mi, že jsem uvízl hluboko pod zemi. Začalo to takhle: Jel jsem m. (Přirozeně, že jsem ve skutečnosti m. v živote nejel. Tento způsob dopravy osob se nepoužívá ni přes šedesát let...) Najednou se vlak zastavil. Světlo ve vagónu zamrkalo a zesláblo. Všichni ale dělali jakoby nic. Vlaky mívají zpožděni často. Všichni jsme dál zírali přímo před sebe - jako předtím. Všichni mlčeli. Když se motory zastaví, bývá ticho. Stál jsem čelem k mladé dívce. Byla krásná jako obrázek. To se člověku nepoštěsti každý den. Po půlhodině jsem si ale všiml, že nemrká. Řasy se jí ani trošičku nezachvěly! Připadalo mi to zvláštní. Usmál jsem se na ni. Ale ona tam dál stála jako zmrzlá loutka. Oči měla mrtvé jako skleněnky. Otočil jsem se a rozhlédl se kolem sebe. Celý vagón byl plný lidských soch. Byl jsem jediný živý člověk v celém vlaku' Prorazil jsem si cestu ven. Před námi stál další vlak a před ním další a před ním další... Běžel jsem podél kolejí a nahlížel okny do vagónů. Všude totéž. Davy zkamenělých lidí. Mrtvých jako loutky. Nic jiného. Vlaků bylo dvanáct. Konečně jsem doběhl až k prvnímu, kvůli kterému -> zácpa vznikla. Z vagónu se ozývalo zvláštní skřípání a škrábání. Dveře byly otevřené. Nakoukl jsem dovnitř. To jsem neměl dělat Byl to hrozně živý sen. Ještě teď - několik hodin později - vidím jeho tvář... Velkou, rozšklebenou tvář. Tlustý -> stařec s vrásčitou svraštělou tváří. Byl nahý a blýskal se, jako by se vykoupal v oleji. Vyrušil jsem ho z jídla. Za ním se válela hromada kostí, lebek, rozervaného šatstva a malých černých diplomatek. Projedl se už do půlky vagónu. Teď objevil mě. Zvedl hlavu. Po bradě mu teče krev. Křičím. Prchám. Běžím jako šílený. Zpátky do svého vlaku, do svého vagónu. Tlačím se mezi studená a ztuhlá těla. Hledám dívku, která nemrká. Líbám ji. Znovu a znovu. Říkám jí všechny něžnůstky, co jich znám. Z dálky slyším šouravé kroky bosých nohou na štěrku. Světlo ve vagónu slábne a slábne. Žárovky už neblikají, visí nad námi jako bledé světlo vycházejícího měsíce. Líbám ji. Na ústa, na krk, na čelo, na tváře, do údolíčka mezi prsy. Tisknu ji k sobě. Kroky je už zřetelné slyšet. Je už jen dva vagóny ode mě.

MYŠI Myší samice může za příznivých podmínek mít jeden vrh mláďat každý třetí týden. Jeden vrh sestává ze čtyř až devatenácti mláďat, v průměru z deseti. Pokud budeme předpokládat, že se narodí stejný počet samic jako samců a že každý mladý pár bude mít vlastní mladé tři měsíce po narození ve vrzích po deseti, a ti budou opět mít mladé atd ... (Viz též -> rozmnožovací předpisy)

N

NÁBŘIŠNÍK Polštářek, -> ochranný prostředek pro těhotné.

NÁBYTEK Synonymum pro nemovitý majetek. (-> svatební den a -> inspekce)

NADVÁHA se trestá progresivně odstupňovanými pokutami. (-> netto váha)

NÁKOLENÍKY Obuv pro použití v domácnosti. Odpovídají někdejším pantoflím. (Viz též -> kruci, -> ochranné prostředky a -> výška stropu.)

NÁPRSTNÍKY -> ochranné prostředky užívané v -> zácpách.

NAROVNAT SE Sloveso: dát se do pořádku po -> svatebním dnu.

NETTO VÁHA Váha člověka bez oděvu. N. v. nesmí v normálních dobách přesáhnout sedmdesát kilogramů. (-> nadváha a -> podváha)

NOC Kdysi spali skoro všichni zároveň. Celé město zhaslo a ulehlo! Ta myšlenka mi téměř nahání strach. A přece ... zní to jako -> pohádka. Strašidelná, ale krásná pohádka. Představte si, procházet se takovým městem: Ulice jsou temné a prázdné, nikde nesvítí ani světélko. Nahlížím do oken. Ve všech pokojích je tma. Tma a ticho. Všichni spí. Bílé obličeje na polštářích. Právě tak by mohli být mrtvi. Nikde ani živáčka. Všude je ticho. Všechno se zastavilo. Právě tak bych mohl procházet říší smrti!
  Jednou jsem o tom mluvil se Šikem. (-> zdvíhací den) Siko a já máme stejný -> rytmus. "Mně to ale vůbec nepřipadá poetické," řekl mi. "Na mě to působí jen strašidelně a morbidně. Celé město s nataženými brky? Představ si, že by někdo přišel! Představ si, že by vypukla válka!"

O

OBUVNÍK (viz. -> kroková kontrola) Lidové označení. Např. "Minule jsem u o. musel vypláznout tři stovky. Hodně lidí -> fixluje, ale já si myslím, že to není správné. Když někdo zajde příliš daleko, tak za to musí zaplatit." (Viz též -> zácpa)

ODCHOD SE CTÍ Povídka od -> Ylly, napsaná jako replika na -> Carltonovu komickou operu -> Jo. to byla náramná (->) zácpa. Ylla dokazuje, že Carltonův zmenšovací sprej je jen dočasné řešeni. Brzy by bylo nezbytné lidstvo přesprejovat znovu. V O. s. c. se lidstvo zmenšuje znovu a znovu - až je konečně tak maličkaté, že zmizí mezi molekulami zemského povrchu... Yllina povídka byla přeložena do mnoha jazyků.

ODPOČINKOVÝ POSTOJ Ruce připažené. Nohy u sebe. Čelem ve směru chůze. Odpočívající nesmí překážet provozu. (-> parkovací předpisy, -> výstražná světla a -> zdvíhací den)

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (např. -> ucpávky do nosu, -> klapky na uši, -> nákoleníky a -> nábřišníky) Cílem naší společnosti je, aby každý občan měl co největší pohodlí. Proto se vláda v rámci své nové sociální politiky rozhodla zvýšit výrobu o. p. Během pěti let bude postupně zcela odbourána daň z luxusního zboží za o. p. - a to i v případě, kdy se veřejnost rozhodne pro černou místo bílé barvy. (-> kancelář)

OMEZENÍ RYCHLOSTI Ve vnitřní zóně: nanejvýš třicet kroků za minutu se považuje za -> parkování. Ve vnější zóně: bez omezeni, i zde však platí pětikroková spodní hranice. (Viz též -> pravidla chodeckého provozu.)

OPERA Zpěvohra. Např. -> Jo, to byla náramná (->) zácpa.

P

PANIC Muž, který se z genetických důvodů nesmí ženit (Viz též -> panna, -> zdvihací den a -> svatební den.)

PANNA Žena, která se z genetických důvodů nesmí vdát. (-> panic)

PARKOVACÍ AUTOMAT Zelené p. a.: pro jednotlivce, koruna za pět minut. Červené p. a.: zdvojené, s místem pro dvě osoby, dvě koruny za pět minut. Modré p. a. pro skupiny do osmi osob, deset korun za pět minut. Všechny p. a. mají zabudované stereo (celostátní program) se sluchátky a -> masážní automat. Nejdelší povolená parkovací doba: patnáct minut. (Viz též -> rozvojové země.)

PARKOVACÍ GARÁŽE Domy o mnoha podlažích nadzemních i podzemních, kde se veřejnost za malý poplatek může setkávat se starými známými a seznamovat se s novými. V p. g. bývá jeden nebo více -> stojáků.

PARKOVACÍ PŘEDPISY Pravidla pro -> parkování. Ve vnitřní zóně je parkování dovoleno pouze na místech zvlášť vyhrazených (bílé P v modrém čtverci). (Viz též -> parkovací garáže a -> parkovací automaty.) Ve vnější zóně je parkování až na další dovoleno obden střídavě na každé straně ulice. Chybné parkování se trestá pokutou až do výše pěti set korun. Opakované špatné parkováni může ve zvlášť těžkých případech mít za následek zabaveni -> bot nebo -> holínek (na čtrnáct dní). Pokud někdo z vážných důvodů přesto musí zastavit v ulici, kde parkování není dovoleno, má za povinnost bez prodlení zapojit -> výstražná světla. Zneužití výstražných světel se trestá zabavením bot nebo holínek (na dvacet jeden den). Správné parkováni viz -> odpočinkový postoj.

PARKOVÁNÍ Jakékoliv zastavení nebo zbytečné zpomaleni, zaviněné pěšákem (-> chodcem) samým. (-> parkovací předpisy) P. je povoleno pouze na zvlášť zřízených parkovištích. (-> parkovací garáže a -> parkovací automaty)

PĚŠÁK -> chodec.

PODVÁHA Zvlášť -> měšťácký stav. (-> netto váha a -> nadváha)

PODZEMNÍCI Lidé, kteří ze zdravotních a nebo politických důvodů tráví život pod zemí.

POHÁDKA Např. -> Králičí planeta.

POLII VOLLI 1. Hlavní hrdina Carltonovy opery -> Jo, to byla náramná (->) zácpa. 2. Ďábel ve starých spisech -> auránů (např. Potterův paradox). P. V. není zlý jako Satan. Je spíš víceméně hloupý.

POŽÁŘIŠTÉ Zůstal jen černý čtyřúhelník. Asanační četa přikryla popel obrovskou plachtou, pevně napjatou na základové zdi. Smuteční závoj upevněný krátkými vlajkovými žerděmi. Na p. se vždycky přijde podívat spousta lidí. Chodíme ve čtyřech kruzích. V nejvnitřnějším děti. Děti mají vždycky přednost. Plastikové vlajky práskají ve větru. Chodím dokola a myslím na Parkase. (-> sazka) Ráno přijdou stavbaři. Postaví tu nový stratodrap. Tři sta podlaží.

PRAVIDLA CHODECKÉHO PROVOZU Ruce musejí být zastrčeny do kapes nebo připaženy, pěst zaťatá a palec směřuje vpřed. Přejeme-li si komíhat pažemi, komíháme jimi v lokti, přičemž nadloktí zůstává připaženo. -> Chodci mají povinnost zachovávat -> omezení rychlosti. (Viz též -> obuvník a -> kroková kontrola.)

PROTEIN Platidlo. Hraje v mezinárodni ekonomii stejnou roli, jakou v minulém století hrálo zlato. (-> rozvojové země)

PRŮCHOĎÁK Označeni určitého typu veřejné ->. jídelny, známé též jako -> walk-inn. Dlouhá, úzká chodba, do níž se dva hosté vedle sebe nevejdou. Automaty. Host si sám vybere jídlo a jí za chůze od vchodu k východu. Veškeré -> zastavení je zakázáno.

PŘESČAS Čas, který člověku ještě zbývá.

Q

Q ("vyhrát velké Q") Synonymum pro nejvyšší výhru v -> sazce. Q dává výherci právo na celoroční bezplatné -> parkování a právo porušovat -> pravidla chodeckého provozu.

R

ROVNOVÁHA Je nezbytné dohlížet ustavičně na to, aby se mezi jednotlivými -> rytmy zachovávala r.

ROZMNOŽOVACÍ PŘEDPISY se mění. Ohlašuji se pro každé jednotlivé období zvláštní vyhláškou. (-> doba páření)

ROZVOJOVÉ ZEMĚ "Všichni se nemohou mít stejně dobře," říká Siko. "Vždycky se někdo bude mít lip než ostatní. Tak to chodí odjakživa." - "Ale přece je nemůžeme nechat pomřít hlady," opáčil jsem na to já.
  Siko vhodil dvě koruny do -> parkovacího automatu. "Na světě není dost potravin (-> protein)," řekl a zapojil -> masážní automat. "Zkrátka a dobře pro ně i pro nás nevystačí. Vždyť se, -> kruci, sami sotva držíme při životě! Není snad lepší, když přežije aspoň někdo, než když hlady zkápnou všichni?"
  Potřásl jsem hlavou. "Je to prostě děsné pomyšlení," nedal jsem se. "My si tu chodíme, a tam dole..."
  "Vlastně by se s tím něco dělat dalo," řekl Siko. Vyrážel ze sebe slova se zřetelnou námahou a zjevně už byl skoro hotov. "Mohli bychom je pozabíjet."
  "Pozabíjet?" podivil jsem se. "Nezbláznil ses?" - "Vždyť přece stejně pojdou," odpověděl na to Siko. "Nebo nemám pravdu? Nemají ani tu nejmenší šanci. Je to vlastně naprostá blbina... Nemůžeme vidět, když trpí zvířata. Ale když... když je na mučidlech celá Asie a Afrika... Nebylo by lepší dát jim kulku z milosti?"
  "Mluvíš, jako bys tomu sám věřil," řekl jsem. "Jednou určitě bude líp."
  "Ano, ale takhle by to přišlo dřív," řekl Siko.
  Mluvili jsme o tom poprvé. O r. z. a takových věcech se raději nebavíme. Vlastně ani pořádně nevím, co si o tom mám myslet. Snažím se samozřejmě být -> apolitický, ale..., ne, vlastně nevím.

RYTMUS Obyvatelé jsou rozděleni do tří skupin: A, B a C - podle denního období, ve kterém spí a pracují (-> noc), tzn. podle svého r. O -> svatebním dnu si mohou novomanželé - pokud mají rozdílný r. - zvolit jeden z nich jako společný r. Děti obdrží automaticky stejný r. jako jejich rodiče. Existuje možnost - pokud jsou pro to zvlášť dobré důvody - požádat o změnu r. (-> cesta)

S

SARDINKÁČ -> stoják.

SAZKA Já už nesázím. Stejně nevyhraji. Když jsem byl mladý, sázel jsem každý měsíc. Ale nikdy jsem nevyhrál. Jednou jsem se strefil jen o dvě čtvrti vedle ... Pro Parkase bylo sázení vášeň. Parkas byl jeden chlap, kterého jsem znal. Pracoval ve -> stojáku kousek od -> kanceláře. Parkas dvakrát vyhrál velké -> Q. Šel na to systematicky. Dělal si tabulky a používal logaritmické pravítko. Ve svém pokoji měl na stropě velikou mapu. Různobarevnými špendlíky na ní měl označenu každou jednotlivou -> asanaci za posledních dvacet let. Pokoušel se najit systém. Pro Parkase byla s. věda a umění. Ale když naposled vyhrál, moc si velkého Q neužil. Vsadil na vlastní blok. A přece neutekl... Určitě tam ležel a čekal na ně jako generál. Vidím ho před sebou: leží tam na zádech a ukazovátkem píchá do stropu. S úsměvem sleduje na mapě postup -> asanačního stroje. Od ulice k ulici. Ví, kdy spustí. Zná vzdálenost a odměřuje čas na stopkách. TEĎ! Vyhlédne z okna - a tam dole stojí. Vyhrál! Ale je to drahé vítězství. Plamenomety už zacílily. (-> požáristě) Blok je obklíčen. A stejně si myslím, že měl pocit, že zvítězil. Parkas byl takový.

SPORT Ilegální tělesná činnost (viz též -> kejklalové), která prodlužuje -> věk, a tím hrozí vnést do společnosti nerovnováhu. (-> rovnováha)

STAŘEC/STAŘENA Podezřelá osoba. (-> sport)

STOJÁK Označení určitého typu veřejné -> jídelny s píchacími hodinami u vchodu. Cena jídla se řídi délkou pobytu v jídelně. Tyto jídelny jsou poslední dobou nesmírně populární a získaly si lidovou přezdívku -> sardinkáče - podle tlačenice.

SVATBA -> svatební den.

SVATEBNÍ DEN (Viz též -> zdvíhací den) Lilo jako z konve. Přirozeně, že lilo jako z konve. Slyšel snad někdy někdo o s. d., \ kdy by nepršelo, nepadaly kroupy nebo nebyla vánice? Proto mi ten starý přístřešek proti dešti připadá dvojnásob komický. Ale vážně. Vždyť se pod něj nevejdou ani děti. V tom jsme se Šikem zajedno. Měli by pro tolik místa najít nějaké lepší použití. Tak obrovský přístřešek. '' V dobách, kdy lidé ještě pouzí- ^ váli volný -> nábytek, to bylo naprosto v pořádku. Alespoň bylo kam ho narovnat, když se přepatrovává dům. Ale to už je dávno, co lidé používali volný nábytek. Dalo to příliš mnoho práce vynášet veškerý svůj majetek dvakrát za čtvrtletí ven. Dnes je všechno přišroubováno. -> Kruci, jak my se tenkrát museli nadřít. (Viz též -> Yvenote)

T

TRANSPORT -> doprava a -> metro.

U

UCPÁVKY DO NOSU -> ochranný prostředek na ochranu před parami a pachy.

ÚSTNÍ ROUŠKA -> ochranný prostředek.

V

VÁŽNÁ ZNÁMOST Poměr mezi mužem a ženou, jenž, pokud je všechno v pořádku a -> měsťácké a pokud jeden z partnerů není -> panic nebo -> panna, často konči -> svatbou. (Viz též -> doba páření.)

VĚK Bůh předurčil lidský v. Je zakázáno podnikat cokoli, co by ho uměle (-> sport a -> lékař) prodlužovalo nebo zkracovalo - s výjimkou zákonné -> asanace. Průměrný věk je v současné době třicet let u mužů a třicet dva roky u žen. (-> stařec/stařena a -> rovnováha)

VYROVNANOST -> rovnováha.

VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA Dvě červené lampičky, na každém rameni jedna. Světla se zapínají jen v případě nouze, kdy je třeba varovat ostatní -> chodce. Např. když jsme nuceni ze zdravotních důvodů zastavit na ulicích nebo v místech, kde je zákaz -> parkováni. Všichni chodci mají povinnost před odchodem z domova zkontrolovat, zda v. s. blikají podle předpisů: střídavě pravé a levé s vteřinovou přestávkou.

VÝŠKA STROPU je modifikovatelná. V současnosti: sto dvacet centimetrů. (Viz též -> kruci a -> zdvíhací den.)

W

WALK-INN -> průchoďák.

X

X Znamínko v -> sazce. Označuje se jim adresa bloku, na jehož -> asanaci sázíme.

Y

YLLA (54 - ) Spisovatelka. Známá m. j. povídkou -> Odchod se ctí, replikou na -> Carltonovu komickou operu -> Jo, to byla náramná (->) zácpa.

YVENOTE Byla o šest let mladší, když jsme se brali, a ještě trpěla -> klaustrofobii. Myslím, že proto chodila tak často ven. Půl roku jsem ji už neviděl. Nemám potuchy, kde je. Vlastně jsme se k sobě nehodili. Jediné, co jsme měli společného, byl -> rytmus. Naštěstí nemáme děti.

Z

ZÁCPA Cestou domů od -> obuvníka jsem zapadl do z. na rohu Šesté a Dvacáté ulice. Stáli jsme tam přes tři hodiny, než nás z toho policie dostala. Naštěstí jsem neměl ruce v kapsách. (-> pravidla chodeckého provozu) Je to hrozná otrava, když musíš stát v dopravní z. a máš přitom ruce v kapsách. (Viz též -> Zakaris, -> metro a -> asanace)

ZAKARIS (14 - 42) Chemik. Z. trpěl -> klaustrofobií. Zemřel však na její pravý opak. Poté, co se v jednom týdnu osmkrát dostal do -> zácpy, vynalezl -> drogu samoty. První dávka, kterou na sobě vyzkoušel, však bohužel byla příliš silná. Ztratil hlavu a vyběhl na ulici, kde svými prudkými pohyby okamžitě způsobil zácpu. "Kde jste kdo?" volal Z. "Nemůžu vás najit!" Spoluchodci se ho pokusili uklidnit, ale Z. je neslyšel. Rovněž je nemohl vidět nebo cítit. Ocitl se výhradně ve svém vlastním světě. Bylo to pozdě večer a zácpu se podařilo rozpohybovat až ráno. Celou noc museli -> chodci naslouchat jeho zoufalému křiku. Z. neustále běžel na místě, poskakoval z nohy na nohu. Ráno byl mrtev. Panikou a vyčerpáním, podle tvrzení -> lékařů. "Byl to příšerný zážitek," vyprávěl jeden z očitých svědků. "Nemohli jsme pro něj zhola nic udělat. Myslel si, že je posledním člověkem na Zemi. Sám a sám v nekonečné poušti..." (Viz též -> metro)

ZASTAVENÍ -> parkování.

ZDVÍHACÍ DEN (Viz též -> svatební den) Když jsem se vrátil domů z -> kanceláře, právě přepatrovávali dům. Narazil jsem na Sika v zatáčce před domem. Stál v -> odpočinkovém postoji. Na nesprávné straně ulice, přirozeně. (-> parkovací předpisy) Ani jsem mu to neříkal. Už jsem to zkoušel kolikrát, ale je to, jako když hrách na stěnu hází. Nedá si říct, dokud ho nechytí.
  Siko kývl směrem k jeřábům. "Už to mají v parádě nejmíň hodinu a půl," řekl. "Takže můžeme čekat pořádnou invazi."
  "Já nevím, proč jich pořád musejí posílat tolik zrovna do našeho bloku," řekl jsem na to já. To člověk říká vždycky, když honem neví, o čem by právě mluvil.


Přeložil Ivo Železný. In: Hledání budoucího času, Práce, Praha 1985.
Z Bringsvaerdova prvního autorského souboru Karavane (Karavana, 1974).