citáty


... kteří mají jiný kousek ...

(Karel Čapek: Továrna na absolutno)

   "Já bych řek', že by pravý Bůh, víte, udělal na světě pořádek. Tam to nemůže být pravý a normální Bůh."
   "Ba ne. Říkám vám, že to je pravý Bůh. Ale něco vám povím: On je příliš veliký."
   "Myslíte?"
   "Ano, On je nekonečný. V tom je ta svízel. Víte, každý si na Něm odměří svých pár metrů, a myslí si, že to je celý Bůh. Přisvojí si Ho takovou malou třásničku nebo odřezek, a myslí, že ho má celého.Eh?"
   "Aha. A má vztek na ty, kteří mají jiný kousek."
   "Právě. Aby sebe sama přesvědčil, že Ho má celého, musí zabít ty ostatní. Víte, právě proto, že mu tak strašně na tom záleží, aby měl celého Boha a celou pravdu. Kdyby to připustil, musel by přiznat, že má jen pár mizerných metrů nebo gallonů nebo žoků boží pravdy."


předchozí citát: ... ani v myšlenkách jinému neškodí ...