Pavel A. da Mek


Vzorec extrapolačního realismu:
Re = 2 P - O

O vektor optimistického odhadu
P vektor pesimistického odhadu
R vektor realistického odhadu

Klasický interpolační realismus:
"Realistický odhad leží uprostřed mezi optimistickým a pesimistickým."
vzorec interpolačního realismu: Ri = (O + P) / 2

Na rozdíl od toho vychází teorie extrapolačního realismu z teze:
"Pesimistický odhad leží uprostřed mezi optimistickým a realistickým."

P = (O + Re) / 2
2P = O + Re
Re = 2 P - O
Re = P + (P - O)


Konec

24.08.2000