..


Edaphosaurus

 

   Býložravý plaz Edaphosaurus žil v Evropě a v Severní Americe ve svrchním karbonu a ve spodním permu. Nápadně vysoký hřeben na hřbetu živočicha byl tvořen dlouze protaženými výběžky hřbetních a krčních obratlů, mezi nimiž byla napnutá blanitá pokožka (nejpravděpodobnější je, že tato část těla měla termoregulační funkci).
   Edaphosaurus cruciger dosahoval délky kolem 3 metrů, některé spodnopermské druhy však mohly být až o 1 metr delší.
   Edaphosaurus se zřejmě pohyboval velmi pomalu, neboť jeho končetiny byly vybočeny daleko do stran.

Zdeněk Burian


07.12.2002