Miroslav Horníček


Vnější okruhy vynechávají

"Vnější okruhy vynechávají, vnější okruhy vynechávají."
"Zapněte B7, zapněte B7!"
"Zapínám, zapínám. Superbilita je maximální, superbilita je maximální."
"Kolik?"
"350, 350."
"Přepněte na 370, 370!"
"Vyloučeno, paralenploidy to nevydrží, paralenploidy to nevydrží."


06.04.2003