MEK


Kvalita

100% dokonalé ***** 1+ zcela výborné
90% téměř dokonalé ****1/2 1 výborné
80% silně nadprůměrné **** 1- ještě výborné
70% nadprůměrné ***1/2 2 chvatitebné
60% mírně nadprůměrné *** 2- ještě chvalitebné
50% průměrné **1/2 3 dobré
40% mírně podprůměrné ** 3- ještě dobré
30% podprůměrné *1/2 4 dostatečné
20% silně podprůměrné * 4- ještě dostatečné
10% špatné 1/2 5 nedostatečné
0% nesmyslné 0 5- zcela nedostatečné

in English: Quality

15.12.2002