nadpřírodniny (Supernaturalia)


čert

.

 


Machek, Václav: Etymologický slovník jazyka českého

čert
stč

Rejzek, Jiří: Český etymologický slovník

čert
psl. *čIrtU.

25.12.2002