nadpřírodniny (Supernaturalia)


jezinka

.

 


Machek, Václav: Etymologický slovník jazyka českého

jezinka
stč. jězě, jězěnka, jezinka, nč. mylně i jeskyňka (odtud víra, že bydlí v jeskyních); laš. jaza o zlé ženě. Srov pol. jeNdza zlá žena, čarodějnice, jeNdzyna, -ona t/v. - Sem náleží zajisté i ježibaba, jedi-, slc. jagababa, ležibaba (> slc. ježibabel, muž ježibaby); r. bába-jagá i jagá-bába, ukr. bába-jahá, nář. jazibába čarodejnice, zlá stařena. - Východiskem je asi psl. adj. *jeNgU (r. je fem. jagája!), příbuzné s lot. adj. i:gns, i:dzi:s mrzutý, nevrlý, z *ingo-. Pro z, dz jest uznati vliv slova jed a jeho odvozenin.

Rejzek, Jiří: Český etymologický slovník

jezinka
"zlá lesní žínka". Odvozeno od stč. jězě "čarodějnice, jezinka". Všesl. - p. jeNdza, r. (bába-)jagá, sln. jéza "hněv", s./ch. jéza "hrůza", stsl. jeN(d)za "nemoc". Psl. *eNdza, *eNga (první podoba vznikla z druhé asi 3. palatalizací (B1, B4, B7)) se spojuje s lit. éngti "tísnit, trápit, dusit", lot. i:gt "chřadnout", stisl. ekki "bolest, starost" i stangl. inca "bolest, hádka" z ie. *ing- (A4) "bolest, nemoc", v zsl. a vsl. personifikováno jako "zosobněné zlo". Srov. ježibaba.
ježibaba
Souvisí s r. bába-jagá a jezinka, kde jsou další souvislosti. Podoby jako jedubaba ap. vlivem slova jed.

25.12.2002