nadpřírodniny (Supernaturalia)


lar

Lat. pl. lares.

Ochránce místa, kdežto ochránce rodiny je penat.

Funkcí mu odpovídá náš skřítek a plivník.

Etr. lar, lars "vojevůdce, vévoda" (kdežto civilní náčelník je etr. lukum).


25.12.2002