nadpřírodniny (Supernaturalia)


skřet {scrat | orc}

Dnes se slova skřet používá pro překlad anglického ork (st.ang. orc), zatímco zdrobnělina skřítek je dnes používána pro překlad andlického goblin.

Skřet je etymologicky angl. scrat, *křikloun, srovnej hejkal.


25.12.2002