nadpřírodniny (Supernaturalia)


trpaslík {*threefist-}

Etymologicky tvor vysoký 3 pěsti = 300 mm = 1 ft = 12 in, tedy v měřítku 1:6, dvakrát vyšší než lilipután.

Srovnej *třípíďlík, trispitham, vysoký 3 pídě, buď 600 mm nebo 675 mm, tedy v měřítku 1:3 nebo 3:8.

Výšku 3 .. 5 pídí má pygmej.

Viz také pidimužík, 200 nebo 225 mm vysoký, M 1:9 nebo 1:8

Nyní se termín trpaslík chápe jako synonymum k *dverh, angl. dwarf, něm. Zwerg.

Viz také nan.

Literatura:


Machek, Václav: Etymologický slovník jazyka českého

trpaslík
stč. trpaslek, třpaslek (o r/ř Hujer 1.172), fem. trpaslice; hovor. ve městech trpajzlík. - Slc. (z češtiny) trpaslík. Str. trIpjastokU je též opice. - Pův. asi trI-peNstl-ikU, což se vykládalo jako "tvor tři pěsti vysoký", tak již v jedné strus. památce (cit. Sreznevskij 3.1017; v. NŘ 7.263 a Vasmer). Ale "pěst" se jinak jako míra neklade, nýbrž "dlaň"! - Vyjdeme-li z dělení trI-peNst-l-ikU, je možno v st vidět záměnu za hlásku d, §11; je tu asi peNd- = č. píď, tedy trpaslík mužík tři pídě vysoký (o trI viz pod tři). Tomu nasvědčuje synonymum pídimužík, slc. piadimužík.

Rejzek, Jiří: Český etymologický slovník

trpaslík
trpaslice, trpasličí. Stč. třpaslek, csl. trIpeNstUkU. V základu slova je složenina z *trI- (viz tři, srov. trnož) a *peNstI (viz pěst), tedy vlastně "(tvor) tři pěsti vysoký".

08.02.2003